Materiaalit

Seinäjoen sairaalan sosiaalityöntekijät 2016

Asiakassuhteen vahvistaminen (.pdf)
Haastattelupohjia (.pdf)
Seinäjoen sairaan sosiaalityö 27.5.16 (.pdf)
Toimintatila (.pdf)
Ulkoistava haastattelu (.pdf)
Voimavarasuuntautunut arviointi (.pdf)

Perheterapia-lehti

Erottautumisesta integraatioon – ajatuksia perheterapiakouluttamisen kehittymisestä 30 vuodessa (.pdf)

Espoo 26.11.2015

Tarpeen- vai toiveenmukaista perhetyötä (.pdf)
Resilienssi (.pdf)
Haastavat asiakkuudet (.pdf)
Tavoite- ja voimavarasuuntautunut työ (.pdf)
Auttamismallien muutos (.pdf)
Dialogisuus (.pdf)

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 3.11.2015

Haastavat asiakkuudet (.pdf)

Turun perheterapiakongressi

Perheterapian koulutustyönohjaus ammatillisen reflektion käynnistäjänä (.ppt)

OM/Asiantuntija-avusteinen sovittelukokeilu 7.10.2011

Eroprosessi ja sovittelu (.ppt)
Avioero Prosessina (.pdf)
Avioeron etenemisprosessia kuusivaiheisesti (.doc)
Eroprosessi ja uusperheytyminen (.pdf)
Kriisityön koulutuspäivä (.ppt)

Seinäjoki 26.08.2011

Haasteellisten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö (.ppt)

Valamo 30.06.2011

Gottman, Hyvin toimiva parisuhdetalo (.doc)
Pariterapiasta (.doc)
Valamo 30.6.2011

ET 2011 - 2014

Perheväkivallan ymmärtäminen ja hoito (.pdf)
Väkivalta ja sietämättömien tunteiden kierrätys (.pdf)
Seksuaalihistorian haastattelulomake (.doc)
Toimintaohje epäiltäessä lapsen kaltoinkohtelua (.doc)
Sierla - Minuchin (.pdf)
Enckell - Psykoanalyyttinen lähestymistapa (.pdf)
Aaltonen & Räkköläinen - Integrating systemic and psychoanalytic approaches (.pdf)
Audit-kysely (.pdf)
Beckin ahdistuskyselylomake (.pdf)
Beckin depressioasteikko (.pdf)
Huumeiden ja lääkkeiden käytönkyselylomake (.pdf)
MÅDRS depressioasteikko (.pdf)
Suicide Intet Scale (SIS) (.pdf)
Toivottomuuden arviointiasteikko (.pdf)
HOPS
Taitoarviointilomake
Videointisopimus
Työnohjauslomake

Perheneuvolan juhlaseminaari Liperissä 26.11.2010

Voimavarat ja resilienssi (.ppt)
Perheen resilienssin vahvistaminen (Vuorinen) (.doc)

JAMK Sosionomit

Työnohjaus (.ppt)

Perheterapiakongressi 2009 materiaalit

Työnohjauksen tuhannet kasvot (.ppt)
HOPS-lomake (.doc)
Työnohjauslomake (.doc)

Diskurssianalyyttinen tutkimus (Kaija Lajunen, Tapio Ikonen, Katja Kurri, Jarl Wahlström)


1, 2, 3, 4 (.pdf)

Lasten, nuorten, perheiden ja verkostojen kanssa työskentelystä, Mikkeli 23.11.06

Nuorten pulmat ja perhekeskeinen työote (.doc)

Kotona tehtävän perhetyön koulutusmateriaaleja

Perheen voimavarojen löytäminen (.ppt)
Tarpeen- vai toiveenmukaista perhetyötä (.ppt)

Oulun perheterapiakongressin opetusmateriaalit:

Perheterapiakoulutuksen esittely (.ppt)
Esitelmä hoitosuhdekonsultaatiosta (.ppt)
Kysymyksiä oppimisnarratiiveista (.doc)
Esitelmä oppimisnarratiiveista (.ppt)
Esitelmä P. Aggetin artikkelista (.ppt)

PERHE- JA VERKOSTOKESKUS

Grafila
Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
sisäänkäynti A