Jaana Harmainen

 • Sosiaalityöntekijä
 • Perheterapeutti
 • Työnohjaaja (STOry)
 • Voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja
 • TOTO (työnohjauksen työnohjaus)
 • TOKO (työnohjaajien kouluttaja (STOry)
Portti © Jaana Harmainen

Erityisalueena lastensuojelu ja päihdetyö

Aiemmin toiminut 22 vuotta päihdehuollossa, josta 14 vuotta päihdehuollon johtajana. Erikoistunut perheneuvolatyöhön sekä toiminut kouluttajana ammatillisissa perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksissa.

Toiminut useita vuosia käräjäoikeuden nimeämänä avioerolasten tapaamisoikeuden toimeenpanosovittelijana. Vuodesta 2004 lähtien päätoimisena työnohjaajana ja kouluttajana sosiaali- ja terveystoimen (psykiatrian) parissa.

Erityisosaaminen

 • Lastensuojeluun ja päihdetyöhön liittyvät asiakastyön työnohjaukset sekä näiden pulmien kanssa työskentelevien viranomaisverkostojen työnohjaukset.
 • Päihde-/huumeasiakkaiden hoitosuhdekonsultaatiot
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Toiminnallisten menetelmien käyttö työnohjauksessa / asiakastyössä
 • Voimauttava valokuvaus- menetelmä työnohjauksessa
 • Työyhteisöjen ja työryhmien ohjaukset
 • Esimiestyön ohjaus
 • Työyhteisökriisien selvittely
Metsässä © Jaana Harmainen

Kouluttaminen

 • “Mitä ihmettä me ollaan tekemässä”- koulutuspaketti ;
  • vaativien, moniongelmaisten asiakkaiden kanssa työskentely
  • työskentelu päihdeongelmaisten/perheiden kanssa
  • lastensuojelun viranomaisverkostoihin liittyvät kysymykset,
  • toiminnallisten mentelmien käyttö työnohjauksessa ja koulutuksessa
  • voimauttavan valokuvan käyttö asiakastyössä ja työnohjauksessa
  • työnohjauskoulutukset

Kehittämisprojektit

Viranomaisverkostojen yhteistyön kehittämisprojektit (miten toimia tehokkaammin tiiminä, miten kehittää yhteistä pätevyyttä asiakaspalvelussa)

Työyhteisöjen (tiimien) kehittämispäivien vetäminen

Artikkelit

”Toimintatilan jäsennys työnohjauksessa - keskinäinen kunnioitus ja oman toiminnan rajat” (.pdf)

Julkaistu teoksessa Kallasvuo,A., Koski,A., Karvinen-Niinikoski,S.,Keskinen,S.(toim.) (2017) Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus. Jyväskylän yliopistopaino. ISBN 978-952-68649-0-7.

Yhteystiedot

Primtask Oy
Toimitusjohtaja
Jaana Harmainen
jaana.harmainen@pp.inet.fi
+358 40 761 3601
Arpiaisentie 12, 44100 Äänekoski
Peili © Jaana Harmainen

PERHE- JA VERKOSTOKESKUS

Grafila
Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
sisäänkäynti A