Asiakastyön työnohjaukset (Jukka Harmainen)

1) Case-työnohjaukset, joissa fokus ohjattavan/vien asikasta koskevien mielikuvien ja käsitysten ventiloinnissa ja jäsentelyssä, jotta löytyisi myös erilaisia vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia.

2) Suorat työnohjaukset tai ns. hoitosuhdekonsultaatiot. Niissä fokuksena asiakkaan ja työntekijöiden yhteistyösuhteen tutkiminen ja laajentaminen. Hoitosuhdekonsultaatiosta löytyy esitys näiden sivujen "materiaaleja" -valikon alta (Oulun perheterapiakongressin koulutusmateriaalien joukossa).

3) Videoreflektointi, jossa fokuksena laajentaa sekä asiakkaan että työntekijöiden käsityksiä omasta tilanteestaan. Eroaa suorasta työnohjauksesta siten, että perustuu suht.tuoreen (1kk) asiakasvideonauhoitteen katsomiseen ja työryhmän nauhoitteen pohjalta käymän reflektiivisen keskutelun nauhoittamiseen, jonka sitten työntekijä(t) katsovat aikanaan yhdessä asiakkaan kanssa. Mahdollistaa sosiaalisten jännittäjien ja muutoin vakeasti tavoitettavien asiakkuuksien tuomisen työnohjauksiin. Menetelmä kuvattu Perheterapia 4/98 (ss. 17-26) Päivi Kalilainen &al (1998) Videoreflektointi - kuva-äänikirje ryhmätyönohjauksen tuotoksena.

4) Videoavusteinen mieleenpalauttaminen, jossa fokuksena ohjattavan asiakasta koskevan ajattelun, toiminnan ja tunteiden tutkiminen ja tietoisemmaksi tuleminen. Auttaa ohjattavaa hahmottamaan omaa osuuttaan asiakassuhteissa. Tätä olemme Tapio Ikosen kanssa kokeilleet erityisesti koulutustyönohjauksissa.

5) Muut yhdessä sovittavat tai kehiteltävät tavat, jotka sopivat ohjattavien asikastilanteisiin/työkontekstiin. Olen esim. tehnyt ohjattavien kanssa kotikäyntejä.

Työskentelystä sovitaan aina ohjattavien kanssa, minkä he kokevat mielekkääksi tai työtään/asiakasta palvelevaksi. Työnohjauksen yksi perustehtävähän on vähentää työntekijän ahdistusta ja vapauttaa voimavaroja -ei ahdistaa häntä entistä enemmän.

PERHE- JA VERKOSTOKESKUS

Grafila
Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
sisäänkäynti A